تبلیغات
افسانه گوی شب - بخشیدن دیگران

بخشیدن دیگران

سه شنبه 2 خرداد 1396 07:22 ب.ظ

??نویـ ـ ـ ـسنده : Samira//-
وقتی که؛

یک نفر رو همیشه ببخشی

این فرصتو ازش میگیری

که بفهمه

هر اشتباهی 

یک تاوانی داره...!
دیدگاه ها?? : نظرات
?آخرین ویـ ـ ـ ـرایش?: سه شنبه 2 خرداد 1396 07:24 ب.ظ