تبلیغات
افسانه گوی شب - خوشبختی

خوشبختی

سه شنبه 2 خرداد 1396 11:34 ب.ظ

??نویـ ـ ـ ـسنده : Samira//-

خوشبختی مانند پروانه است،

اگر آن را دنبال کنید از شما فرار می کند،

 ولی اگر آرام بنشینید روی سر شما خواهد نشست

Nathaniel Hawthorne


دیدگاه ها?? : نظرات
?آخرین ویـ ـ ـ ـرایش?: سه شنبه 2 خرداد 1396 11:39 ب.ظ