تبلیغات
افسانه گوی شب - شادی موقت

شادی موقت

جمعه 5 خرداد 1396 07:58 ب.ظ

??نویـ ـ ـ ـسنده : Samira//-
ترجمه:

بعضی وقتا مجبوری واقعیت بعضی از ادمارو قبول کنی

فقط وارد زندگیت میشن

به عنوان یه شادی موقت
دیدگاه ها?? : نظرات
برچـ ـ ـ ـسب ها??: کپی ممنوع ، انیمه ، متن دپ ،
?آخرین ویـ ـ ـ ـرایش?: جمعه 5 خرداد 1396 08:01 ب.ظ