تبلیغات
افسانه گوی شب - گریه

گریه

جمعه 5 خرداد 1396 08:59 ب.ظ

??نویـ ـ ـ ـسنده : Samira//-
ترجمه:

گریه پاک کنندست...

دلیلی برای اشکهاست...

شادی یا ناراحتی...
دیدگاه ها?? : نظرات
برچـ ـ ـ ـسب ها??: کپی ممنوع ، انیمه ، متن دپ ،
?آخرین ویـ ـ ـ ـرایش?: جمعه 5 خرداد 1396 09:00 ب.ظ