تبلیغات
افسانه گوی شب - پیروزی

پیروزی

شنبه 6 خرداد 1396 09:12 ق.ظ

??نویـ ـ ـ ـسنده : Samira//-
پیروزی به معنای شکست نخوردن نیست

به معنای بلند شدن بعد از هر شکست هست 

Tokyo ghoul 
دیدگاه ها?? : نظرات
?آخرین ویـ ـ ـ ـرایش?: - -