تبلیغات
افسانه گوی شب - فراموش بشن

فراموش بشن

دوشنبه 8 خرداد 1396 10:56 ب.ظ

??نویـ ـ ـ ـسنده : Samira//-
⊰ 사람은 친구가 없다고해서 죽지않아.

 사람은 잊혀질때 죽는거야 ⊱

⊰ آدما از نداشتنِ دوست نمیمیرن.

 اونا وقتی میمیرن که فراموش بشن ⊱

دیدگاه ها?? : نظرات
?آخرین ویـ ـ ـ ـرایش?: دوشنبه 8 خرداد 1396 10:57 ب.ظ