تبلیغات
افسانه گوی شب - روی کاغذ

روی کاغذ

دوشنبه 8 خرداد 1396 11:06 ب.ظ

??نویـ ـ ـ ـسنده : Samira//-
• 네 종이를 네 마음으로부터

나오는 숨결로 채우라~ 

• نفس‌کشیدنِ قلبت رو،

روی کاغذ بنویس~
دیدگاه ها?? : نظرات
?آخرین ویـ ـ ـ ـرایش?: دوشنبه 8 خرداد 1396 11:06 ب.ظ