تبلیغات
افسانه گوی شب - هیچکس را نباید زد

هیچکس را نباید زد

جمعه 12 خرداد 1396 03:25 ق.ظ

??نویـ ـ ـ ـسنده : Samira//-
هیچکس را نباید زد!

این را یک بار برای همیشه 

در مغزت جا بده!

فقط با نصیحت وتذکر است که 

می شود روی انسان وحیوان تاثیر گذاشت!


دیدگاه ها?? : نظرات
?آخرین ویـ ـ ـ ـرایش?: جمعه 12 خرداد 1396 03:25 ق.ظ