تبلیغات
افسانه گوی شب - ترس دوتا معنی داره

ترس دوتا معنی داره

سه شنبه 16 خرداد 1396 09:15 ب.ظ

??نویـ ـ ـ ـسنده : Samira//-
ترس دو تا معنی داره:
 
همه چیز رو فراموش و رها کن یا، 

با همه چیز روبرو شو و رشد کن، 

انتخاب با شماست. 

دیدگاه ها?? : نظرات
?آخرین ویـ ـ ـ ـرایش?: سه شنبه 16 خرداد 1396 09:18 ب.ظ