تبلیغات
افسانه گوی شب - گاهی اوقات بهتره...

گاهی اوقات بهتره...

سه شنبه 16 خرداد 1396 09:18 ب.ظ

??نویـ ـ ـ ـسنده : Samira//-
گاهی اوقات بهتره سکوت کنی....

بدون هیچ کلمه ای

فقط بگذری
دیدگاه ها?? : نظرات
?آخرین ویـ ـ ـ ـرایش?: سه شنبه 16 خرداد 1396 09:19 ب.ظ