تبلیغات
افسانه گوی شب - من هیچی نمیگم

من هیچی نمیگم

سه شنبه 16 خرداد 1396 10:19 ب.ظ

??نویـ ـ ـ ـسنده : Samira//-
من هیچی نمیگم

سکوت من نشانه ضعف نیست

نشانه صبر است
دیدگاه ها?? : نظرات
?آخرین ویـ ـ ـ ـرایش?: سه شنبه 16 خرداد 1396 10:20 ب.ظ