تبلیغات
افسانه گوی شب - بیشتر انسان ها

بیشتر انسان ها

یکشنبه 21 خرداد 1396 11:49 ق.ظ

??نویـ ـ ـ ـسنده : Samira//-
بیشتر انسان‌ها، هنگامی که در پایان عمر 

به گذشته می‌نگرند، در می‌یابند

 چقدر عاریتی و ناپایدار زیسته‌اند.

 وقتی می‌بینند آنچه گذاشته‌اند

 از دستشان برود بی‌آنکه قدرش را بدانند

 یا لذتش را ببرند، همان زندگی‌شان بوده

، شگفت‌زده خواهند شد.

 و چنین انسانی فریب خورده از امید،

 رقصان به سوی بازوان مرگ می‌رود.

دیدگاه ها?? : نظرات
?آخرین ویـ ـ ـ ـرایش?: یکشنبه 21 خرداد 1396 11:51 ق.ظ