تبلیغات
افسانه گوی شب - هیچوقت نمیتوانی

هیچوقت نمیتوانی

یکشنبه 21 خرداد 1396 01:00 ب.ظ

??نویـ ـ ـ ـسنده : Samira//-
هیچوقت نمی توانی

 چیزی را که قرار است

از دست بدهی ، نگه داری

فهمیدی 

تو فقط قادر هستی چیزی را که داری ،

قبل از آنکه از دستت برود

عاشقانه دوست داشته باشی ...

دیدگاه ها?? : نظرات
?آخرین ویـ ـ ـ ـرایش?: یکشنبه 21 خرداد 1396 01:03 ب.ظ