تبلیغات
افسانه گوی شب - تنها چیزی ک

تنها چیزی ک

دوشنبه 22 خرداد 1396 09:34 ب.ظ

??نویـ ـ ـ ـسنده : Samira//-
تنها چیزی ک‌ شکه کننده تر از حقیقته

دروغ هاییِ ک‌ مردم میگن تا بپوشوننش

دیدگاه ها?? : نظرات
?آخرین ویـ ـ ـ ـرایش?: دوشنبه 22 خرداد 1396 09:36 ب.ظ