تبلیغات
افسانه گوی شب - احساسی ک نسبت ب ی نفر داری

احساسی ک نسبت ب ی نفر داری

دوشنبه 22 خرداد 1396 09:36 ب.ظ

??نویـ ـ ـ ـسنده : Samira//-
احساسی ک نسبت ب ی نفر داری همیشه هست

ممکنه ک دیگه ازش خوشت نیاد

ولی هنوز برات مهمه

دیدگاه ها?? : نظرات
?آخرین ویـ ـ ـ ـرایش?: دوشنبه 22 خرداد 1396 09:36 ب.ظ