تبلیغات
افسانه گوی شب - میو-.-

میو-.-

دوشنبه 22 خرداد 1396 09:41 ب.ظ

??نویـ ـ ـ ـسنده : Samira//-
اگر انسان ها می دانستند 

فرصت با هم بودنشان 

چقدر محدود است 

نا محدود یكدیگر را دوست می داشتند ...

دیدگاه ها?? : نظرات
?آخرین ویـ ـ ـ ـرایش?: دوشنبه 22 خرداد 1396 09:43 ب.ظ