تبلیغات
افسانه گوی شب - شهادت حضرت علی (ع)

شهادت حضرت علی (ع)

شنبه 27 خرداد 1396 02:25 ب.ظ

??نویـ ـ ـ ـسنده : Samira//-
دل زخمی ات جای سالم نداشت

که فرق سرت را نشانه گرفتند.

دیدگاه ها?? : نظرات
?آخرین ویـ ـ ـ ـرایش?: شنبه 27 خرداد 1396 02:32 ب.ظ