تبلیغات
افسانه گوی شب - باید دروغ بگی

باید دروغ بگی

سه شنبه 30 خرداد 1396 12:28 ب.ظ

??نویـ ـ ـ ـسنده : Samira//-
گاهی اوقات تو باید دروغ بگی

تا حقیقت رو پیدا کنی.

دیدگاه ها?? : نظرات
?آخرین ویـ ـ ـ ـرایش?: سه شنبه 30 خرداد 1396 12:35 ب.ظ