تبلیغات
افسانه گوی شب - ...

...

چهارشنبه 21 تیر 1396 11:53 ق.ظ

??نویـ ـ ـ ـسنده : Samira//-
بعضی اوقات بهتره که نگی

هرچیزی رو

چون گفتن اینکه واقعا چه حسی داری ممکنه اوضاع رو بدتر کنه

دیدگاه ها?? : نظرات
?آخرین ویـ ـ ـ ـرایش?: چهارشنبه 21 تیر 1396 11:54 ق.ظ