تبلیغات
افسانه گوی شب - ...

...

چهارشنبه 21 تیر 1396 12:54 ب.ظ

??نویـ ـ ـ ـسنده : Samira//-
همه میگن چیزی که نابودت میکنه رو نابود کن

اما چی میشه اگه چیزی که تو رو نابود میکنه

خودت باشی؟
دیدگاه ها?? : نظرات
?آخرین ویـ ـ ـ ـرایش?: چهارشنبه 21 تیر 1396 12:54 ب.ظ