تبلیغات
افسانه گوی شب - .

.

پنجشنبه 29 تیر 1396 01:03 ق.ظ

??نویـ ـ ـ ـسنده : Samira//-
من خیلی خودخواهم چون نمیتونم خوشحالی تورو با دیگران ببینم

من خیلی خودخواهم چون دوست دارم تو فقط برای من باشی

من خیلی خودخواهم چون بخاطر اینکه باکسی صمیمی نشی با تمام

 ادمای دنیا صمیمی میشم

هیچکس مجبور نیست با خودخواهی من بسازه بخاطر همین همه میرن
دیدگاه ها?? : نظرات
?آخرین ویـ ـ ـ ـرایش?: پنجشنبه 29 تیر 1396 01:04 ق.ظ