تبلیغات
افسانه گوی شب - .

.

پنجشنبه 29 تیر 1396 01:05 ق.ظ

??نویـ ـ ـ ـسنده : Samira//-
دوستان تقلبی: روزی اونها حرف زدن رو باهات تموم میکنن

اونها شروع میکنن به حرف زدن درباره تو

دیدگاه ها?? : نظرات
?آخرین ویـ ـ ـ ـرایش?: پنجشنبه 29 تیر 1396 01:06 ق.ظ