تسلیت

پنجشنبه 29 تیر 1396 01:11 ب.ظ

??نویـ ـ ـ ـسنده : Samira//-
گر نبودی مکتب و مذهب دگر چیزی نداشت

اعتبار و عزت شیعه زِ «قال الصادق» است.

شهادت رئیس مذهب شیعه امام صادق (ع) تسلیت باد.

دیدگاه ها?? : نظرات
?آخرین ویـ ـ ـ ـرایش?: پنجشنبه 29 تیر 1396 01:13 ب.ظ