تبلیغات
افسانه گوی شب - هیچکس سرش انقدر شلوغ نیست

هیچکس سرش انقدر شلوغ نیست

سه شنبه 10 مرداد 1396 05:36 ب.ظ

??نویـ ـ ـ ـسنده : Samira//-
هیچ کس سرش آنقدر شلوغ نیست

که زمان از دستش در برود و شما را از یاد ببرد

همه چیز بر می گردد به اولویت های آن آدم...

اگر کسی به هر دلیلی تو را یادش رفت

فقط یک دلیل دارد:

تو جزو اولویت هایش نیستی


(پائولو کوئلیو)

دیدگاه ها?? : نظرات
?آخرین ویـ ـ ـ ـرایش?: سه شنبه 10 مرداد 1396 05:41 ب.ظ