تبلیغات
افسانه گوی شب - بدترین حالت ماجرا

بدترین حالت ماجرا

سه شنبه 10 مرداد 1396 05:03 ب.ظ

??نویـ ـ ـ ـسنده : Samira//-
بدترین حالت ماجرا این است که

طاقتمان تمام شود و به روی خودمان نیاوریم

و تا زمان مرگ ادامه دهیم...

خیلی ها اینطور زندگی می کنند.

دست اندازِ کم طاقتی را رد کرده اند

و افتاده اند توی سرازیری عادت...


اوریانا فالاچی

دیدگاه ها?? : نظرات
?آخرین ویـ ـ ـ ـرایش?: سه شنبه 10 مرداد 1396 05:04 ب.ظ