تبلیغات
افسانه گوی شب - دلیل درد و دل نکردن با دیگران

دلیل درد و دل نکردن با دیگران

سه شنبه 10 مرداد 1396 06:10 ب.ظ

??نویـ ـ ـ ـسنده : Samira//-
وقتی چیزی مرا رنج میداد، 

در مورد آن با هیچ کس حرفی نمیزدم،

خودم در موردش فکر میکردم،

به نتیجه میرسیدم 

و به تنهایی عمل میکردم.

نه اینکه واقعا احساس تنهایی بکنم، نه...

بلکه فکر میکردم که انسان ها در آخر،

 باید خودشان، خودشان را نجات بدهند...

دیدگاه ها?? : نظرات
?آخرین ویـ ـ ـ ـرایش?: سه شنبه 10 مرداد 1396 06:11 ب.ظ