تبلیغات
افسانه گوی شب - انسان ها شبیه هم نیستند اما رنج هایشان شبیه هم است

انسان ها شبیه هم نیستند اما رنج هایشان شبیه هم است

سه شنبه 10 مرداد 1396 05:28 ب.ظ

??نویـ ـ ـ ـسنده : Samira//-
انسان ها شبیه هم نیستند

نام ها 

چهره ها

رویاهایشان

با هم فرق دارد

اما رنج ها

رنج هایشان شبیه هم است

انگار هرکدام از ما تکه هایی از رنجی بزرگ را

به دوش می کشیم... فلورا تاجیکی


دیدگاه ها?? : نظرات
?آخرین ویـ ـ ـ ـرایش?: سه شنبه 10 مرداد 1396 05:33 ب.ظ